Een vakantiehuis aan zee bij Ouddorp

Huurvoorwaarden

Aankomsttijd is 15:00 uur, vertrektijd voor 12.00 uur (tenzij na overleg anders afgesproken is).

Betalingsvoorwaarden
Binnen 7 dagen na ontvangst van onze bevestiging op uw reserveringsaanvraag moet uw 25% van de totale huursom betalen. Pas nadat wij u aanbetaling hebben ontvangen, is uw reservering definitief.

Uiterlijk 6 weken voor aankomst bent u het restant (75%) en €250 borg verschuldigd.

Bij niet tijdige betaling wordt de reservering geannuleerd en het betaalde voorschot terugbetaald, na aftrek van de annuleringskosten.

Nadat het volledige bedrag is betaald ontvangt u de verdere bescheiden (adres, route en informatie over de sleutel tot het huis).

De borg van €250 wordt, nadat wij geconstateerd hebben dat het huis zonder schade, opgeruimd en veegschoon is achtergelaten, de tuin is opgeruimd en het meubilair op de oorspronkelijke plaats is teruggezet, uiterlijk 2 weken na uw verblijf teruggestort.

Annuleringskosten
Kosteloos annuleren tot 8 weken voor aankomst.

Daarna wordt in rekening gebracht:

  •   tussen 8 en 6 weken 25% van de huursom
  •  tussen 6 en 4 weken 50% van de huursom
  •  tussen 4 en 2 weken 75%
  •  tussen2 weken de aankomst datum het volledige bedrag

Verantwoordlijkheden
De eigenaren accepteren geen verantwoordelijkheid voor de gevolgen van ongevallen die huurders, van welke leeftijd ook, in of nabij het huis overkomen.

Het is STRIKT VERBODEN open vuur te maken. Er staan twee barbecues in de schuur.

De huurders zijn volledig verantwoordelijk voor welke schade dan ook, die door hun toedoen is ontstaan en dienen de eigenaren daarover onmiddellijk te informeren. In overleg met de huurders kunnen de verhuurders zorg (laten) dragen voor de tuin of eventuele problemen verhelpen.

De eigenaren hebben het recht de huurders onmiddellijk uit en van het gehuurde te verwijderen, indien eigendommen worden vernield of misbruikt, dan wel in geval van klachten van de omwonenden.

Wijzigingen in de huurovereenkomst kunnen slechts met instemming van de eigenaren worden aangebracht.

De eigenaren gaan ervan uit dat u zelf een reis- en annuleringsverzekering afsluit, dan wel eventuele risico’s van annulering voor eigen rekening neemt. U dient tevens over wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te beschikken die gedurende de huur periode geldig is.

Download hier de Huurvoorwaarden in PDF